Mi az a HTML?

Mi a HTML?

A HTML egy a webes szabványok közül. A webes szabványok közül a legfontosabb a HTML, a CSS és a JavaScript, ezek hármasa együtt alkotja a weboldalak technológiai alapját.
HTML egy mozaikszó, jelentése HyperText Markup Language, vagyis hiperszöveges jelölőnyelv.
A HTML egy leírónyelv, ami a webalkalmazások strukturális vázát, tartalmát adja.
A HTML-t mint szabványt a W3C (World Wide Web Consortium) kezeli.
A HTML nyelv elsajátítása az első lépés azon az úton aminek a végén képessé válunk weboldalakat, web alapú alkalmazásokat készíteni.

Építőelemek

A HTML dokumentum tag-ekből (címke) épül fel, ezekből képezi le a böngésző a HTML elemeket, miután beolvasta és feldolgozta a dokumentumot.
Egy lehetséges HTML elem:
<elem tulajdonsag="ertek">tartalom</elem>

Hiperhivatkozások

A weboldalak legfontosabb építőelemei a hiperhivatkozások (link vagy hyperlink). Ezek kötik össze egy globális egységgé a weben található dokumentumokat.
<a href="fontos.html">Fontos információ!<a>
Export as PDF
Copy link