Segédek
A segédek (utilities) CSS osztályok, amik segítségével egyszerű stílusokat tudunk alkalmazni a HTML elemeinkre, például be tudunk állítani nekik háttér vagy szövegszínt.

Szövegszín

A szövegek színét a text- osztályokkal lehet beállítani a Bootstrap előre definiált szín palettájából:
CSS osztály
megnevezés
text-primary
elsődleges szövegszín
text-secondary
másodlagos szövegszín
text-success
sikeres szövegszín
text-danger
veszélyes szövegszín
text-warning
figyelmeztető szövegszín
text-info
információs szövegszín
text-light
világos szövegszín
text-dark
sötét szövegszín
text-body
alapértelmezett szövegszín
text-muted
lehalkított szövegszín
text-white
fehér szövegszín
Alapértelmezetten a szövegeink megkapják a text-body osztálynak megfelelő szövegszínt.
<p class="text-primary">.text-primary</p>
<p class="text-secondary">.secondary</p>
<p class="text-success">.text-success</p>
<p class="text-danger">.text-danger</p>
<p class="text-warning">.text-warning</p>
<p class="text-info">.text-info</p>
<p class="text-dark">.text-dark</p>
<p class="text-muted">.text-muted</p>
<p class="text-body">.text-body</p>
<div class="bg-dark">
<p class="text-light">.text-light</p>
<p class="text-white">.text-white</p>
</div>
A text-light, és a text-white csak sötét háttéren alkalmazható.

Háttérszín

Az elemeknek a bg- osztályokkal lehet háttérszínt adni az előre definiált színkészletből.
CSS osztály
megnevezés
bg-primary
elsődleges háttérszín
bg-secondary
másodlagos háttérszín
bg-success
sikeres háttérszín
bg-danger
veszélyes háttérszín
bg-warning
figyelmeztető háttérszín
bg-info
információs háttérszín
bg-light
világos háttérszín
bg-dark
sötét háttérszín
bg-white
fehér háttérszín
bg-transparent
átlátszó háttérszín
A háttérszínt beállító segéd osztályok nem állítják be a szövegszínt, ezt adott esetben külön meg kell tennünk.
HTML
CSS
<div class="bg-primary text-white">.bg-primary</div>
<div class="bg-secondary text-white">.bg-secondary</div>
<div class="bg-success text-white">.bg-success</div>
<div class="bg-danger text-white">.bg-danger</div>
<div class="bg-warning text-dark">.bg-warning</div>
<div class="bg-info text-white">.bg-info</div>
<div class="bg-light text-dark">.bg-light</div>
<div class="bg-dark text-white">.bg-dark</div>
<div class="bg-white text-dark">.bg-white</div>
<div class="bg-transparent text-dark">.bg-transparent</div>
div {
float: left;
margin: 10px;
padding: 10px;
width: 150px;
height: 150px;
}

Térközök

Az üres térközök a design, a megjelenés legalapvetőbb építőkockái közé tartoznak, így a Bootstrap is gazdag eszközkészletet biztosít a kezelésükre.

Külső margó (margin)

A külső margó segítségével az elemeink közötti eltartást tudjuk beállítani. Ezt a m- osztályokkal tehetjük meg. A kötőjel után egy nullától ötig terjedő szám következik, ami a margó mértékét határozza meg. A nulla nem tesz ki margót, ezután ahogy növeljük az értéket úgy nő az elemek közötti eltartás:
<div class="m-0">Nincs margó</div>
<div class="m-1">Csekély margó</div>
<div class="m-2">Kis margó margó</div>
<div class="m-3">Közepes margó</div>
<div class="m-4">Nagy margó</div>
<div class="m-5">Hatalmas margó</div>
Az m- osztályokkal létrehozott külső margó minden irányban, így az elem fölött, alatt, jobbra, és balra is eltartást képez.
Megadhatjuk külön irányonként is az eltartás mértékét, az mt- az elem fölött, az mr- az elemtől jobbra, mb- az elem alatt, az ml- az elemtől balra képez külső eltartást. Tehetünk eltartást az elemtől jobbra és balra az mx-, illetve lentre és föntre az m-y osztályokkal. Ezekből többet is elhelyezhetünk az egyes elemeken, oldalanként külön állítva az eltartást.
CSS ostály
angol megnevezés
magyar megnevezés
m-
margin
külső margó
mt-
margin top
felső külső margó
mr-
margin right
jobb külső margó
mb-
margin bottom
alsó külső margó
ml-
margin left
bal külső margó
my-
margin y
függőleges külső margó
mx-
margin x
vízszintes külső margó
A következő példában egy elem felső eltartását, és oldalsó eltartását (mindkét oldalon) állítjuk be 2 osztállyal:
<div class="mt-3 mx-2">...</div>

Belső margó (padding)

A külső margóhoz hasonlóan az elemek belső, a tartalom, és az elem széle közötti eltartást a p- osztályokkal szabályozzuk, a kötőjel után egy nullától ötig terjedő számmal, ami a belső margó mértékét határozza meg. Nulla érték esetén az elemnek nem lesz belső margója, ahogy növeljük az értéket, úgy lesz egyre nagyobb a belső eltartás.
<div class="p-0">.p-0</div>
<div class="p-1">.p-1</div>
<div class="p-2">.p-2</div>
<div class="p-3">.p-3</div>
<div class="p-4">.p-4</div>
<div class="p-5">.p-5</div>
Az p- osztályokkal létrehozott belső margó minden irányban, így az elem tartalma fölött, alatt, jobbra, és balra is belső eltartást képez.
Megadhatjuk külön irányonként is a belső eltartás mértékét, a pt- az elem tetején, a pr- az elem jobb oldalán, a pb- az elem alján, a pl- az elem bal oldalán képez belső eltartást. Tehetünk belső margót az elem jobb és bal oldalán a px-, illetve alján és tetején a py- osztályokkal. Ezekből többet is elhelyezhetünk az egyes elemeken, oldalanként külön állítva a belső margót.
CSS ostály
angol megnevezés
magyar megnevezés
p-
padding
belső margó
pt-
margin top
felső belső margó
pr-
margin right
jobb belső margó
pb-
margin bottom
alsó belső margó
pl-
margin left
bal belső margó
py-
margin y
függőleges belső margó
px-
margin x
vízszintes belső margó
A következő példában egy elem felső, és jobb oldali belső margóját állítjuk be 2 osztállyal:
<div class="mt-1 mr-2">...</div>

Keret (border)

Keretet adhatunk a HTML elemeknek a border osztállyal, ebben az esetben az elem mind a négy oldalán megjelenik a keret. Külön-külön oldalanként is megadhatjuk a keretet a border-top, border-right, border-bottom, és a border-left osztályokkal (ezekből többet is megadhatunk egy elemnek).
HTML
CSS
<div class="border">.border</div>
<div class="border-top">.border-top</div>
<div class="border-right">.border-right</div>
<div class="border-bottom">.border-bottom</div>
<div class="border-left">.border-left</div>
div {
width: 150px;
height: 150px;
float: left;
margin: 10px;
padding: 10px;
background-color: #f9f9f9;
}

Keret színek

Az elemek keretszíne a border- osztályokkal állítható az előre definiált színpaletta alapján:
CSS osztály
megnevezés
border-primary
elsődleges keretszín
border-secondary
másodlagos keretszín
border-success
sikeres keretszín
border-danger
veszélyes keretszín
border-warning
figyelmeztető keretszín
border-info
információs keretszín
border-light
világos keretszín
border-dark
sötét keretszín
border-white
fehér keretszín
HTML
CSS
<div class="border border-primary">.border-primary</div>
<div class="border border-secondary">.border-secondary</div>
<div class="border border-success">.border-success</div>
<div class="border border-danger">.border-danger</div>
<div class="border border-warning">.border-warning</div>
<div class="border border-info">.border-info</div>
<div class="border border-light">.border-light</div>
<div class="border border-dark">.border-dark</div>
<div class="border border-white">.border-white</div>
div {
width: 150px;
height: 150px;
float: left;
margin: 10px;
padding: 10px;
background-color: #F5F5F5;
}