CSS stílusok felépítése

CSS elhelyezése HTML állományokban

Szövegközi stílusok (inline style)

A CSS stílusokat egy HTML elem style tulajdonságában elhelyezve csak arra az egy elemre fognak vonatkozni. A következő példában egy bekezdés, vagyis egy p elem szövegszínét és betűméretét állítjuk be:
<p style="color: blue; font-size: 1.5em;">Lorem ipsum dolor sit amet</p>

Beágyazott stíluslapok

A CSS stílusokat elhelyezhetjük egy HTML állomány fejlécében egy style elemben. A style elemben CSS nyelvi szabályok lesznek érvényesek.
<style>
p {
font-size: 1.5em;
}
p.blue {
color: blue;
}
</style>

Külső stíluslapok

A CSS definícióinkat elhelyezhetünk CSS állományokban (rendszerint a HTML állomány mellett elhelyezve), ezeket az állományokat link elemmel kapcsolhatjuk a HTML állományunkba (link elemről bővebben).
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
A külső CSS állomány kiterjesztése .css lehet.
A link elemeket minden esetben a HTML állomány fejlécében, a head elemben kell elhelyezni:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>Document</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
...
A külső CSS állomány nagy előnye, hogy több HTML oldalba is be lehet kötni ugyan azt a CSS állományt, így csökken a letöltendő adatmennyiség, és a stílusokat egy központi helyen tudjuk kezelni.

CSS importálása

Egy CSS állományba behívhatunk egy másik CSS állományt @import segítségével.
@import url('style.css');

Megjegyzések

Megjegyzés (comment) /* */ jelek használatával hozható létre CSS-ben
A /* és a */ karaktersorozatok közötti részt a böngésző figyelmen kívül hagyja.
/*
Ez egy megjegyzés.
*/

Stílusok felépítése

CSS stílus (CSS rule)

A kijelölő célozza be az elemeinket a HTML struktúrának megfelelően (úgy kell elképzelni mint egy címzést, ami egy, vagy több elemre hivatkozik). A meghatározásblokk tartalmazza a kijelölt elemekre vonatkozó tulajdonságokat.

Kijelölők (selector)

A kijelölő a kapcsos zárójel előtt helyezkedik el, és tipusától függően hivatkozik egy vagy több HTML elemre. A következő példában az összes h1 (főcím) elem szövegszínét állítjuk be vörösre:
h1 {
color: red;
}
A kijelölőket lehet csoportosítani vesszővel elválasztva több elemre is vonatkoztathatjuk ugyan azt a szabályt. A következő példában már nem csak a h1 elem szöveg színét állítjuk be, a h2 h3 h4 HTML elemek szövegszínét is vörösre állítjuk:
h1,
h2,
h3,
h4 {
color: red;
}
A kijelölő szűrhet bizonyos elemkombinációkra, ekkor a szülőkön keresztül célozzuk meg az adott elemet. A következő példában a h1 elemekben lévő span elemek szövegszínét kékre állítjuk:
h1 span {
color: blue;
}

Meghatározások

A meghatározásokat a kijelölő utáni kapcsos zárójelben helyezzük el, egymástól pontosvesszővel elválasztva. Az utolsó meghatározás, vagy CSS szabály után nem kell pontosvessző (általában ki szoktuk tenni).
p {
color: #323232;
font-size: 1.25em;
line-height: 1.125em
}
Egy meghatározás kulcsszóból, vagy névből, és a hozzá tartozó értékből áll, kettősponttal elválasztva.
Léteznek gyorsírásos szabályok, amikben több értéket is megadhatunk. Ebben az esetben az értékeket szóközzel kell elválasztani.
p {
margin: 10px auto 15px auto;
padding: 0px 5px;
font: small-caps italic bold 16px Helvetica;
}