Rugalmas dobozok

Mi az a rugalmas dobozok

A Flexbox, vagy rugalmas dobozok egy lineáris elem rendezési metódus. Egy konténer elemeit lehet vele sorba, vagy oszlopba rendezni. Az elemek méretét, helyzetét, sorrendjét rugalmasan szabályozhatjuk. Ehhez a konténer megjelenítés (display) értékét kell flex-re állítani:
1
div {
2
display: flex;
3
}
Copied!

Rugalmas irány - flex-direction

A flex-direction CSS szabállyal adhatjuk meg a rugalmas elemek rendeződésének ​ fő irányát (fő tengely).

Sor - row

Sorba rendezve az elemek vízszintesen rendeződnek egy sorba, és sorrendben balról jobbra következnek eymás után. Ez az alapértelmezett beállítás.
1
.row {
2
flex-direction: row;
3
}
Copied!

Fordított sor - row-reverse

Ugyanaz mint a sor, csak az elemek jobbról balra rendeződve jönnek egymás után a sorrendjük szerint.
1
.row-reverse {
2
flex-direction: row-reverse;
3
}
Copied!

Oszlop - column

Az elemek függőleges oszlopba rendezve jelennek meg, sorrendjük szerint fentről lefelé.
1
.column {
2
flex-direction: column;
3
}
Copied!

Fordított oszlop

Ugyanúgy mint az oszlop esetében, a fordított oszlopban nis függőlegesen rendezve jelennek meg az elemek, de a sorrendjük szerint lentről fölfelé alakul a sorrendjük.
1
.column-reverse {
2
flex-direction: column-reverse;
3
}
Copied!

Rugalmas törés - flex-wrap

A flex-wrap szabályozza az elemek több sorba törését. Ha nincs törés, az elemek összenyomódnak, és arra törekednek, hogy elférjenek egy sorban.

Nincs törés - no-wrap

Alapesetben az elemek egy sorban helyezkednek el, és rugalmasan összenyomódnak.
1
.nowrap {
2
flex-wrap: nowrap;
3
}
Copied!

Törés - wrap

A törés engedélyezése esetén, ha elfogy az elemek helye egy sorban, akkor új sorba törnek.
1
.wrap {
2
flex-wrap: wrap;
3
}
Copied!

Fordított törés - wrap-reverse

A elemeink törhetnek még fölfelé is.
1
.wrap-reverse {
2
flex-wrap: wrap-reverse;
3
}
Copied!

Tartalom rendezése - justify-content

A justify-content határozza meg, hogy merre rendeződjenek az elemek a rugalmas konténerben, illetve hogy a közöttük lévő térközöket hogyan számolja ki a böngésző.
Némi hasonlóságot mutat a szöveg rendezéssel (text align) csak itt nem szövegsorokat rendezünk balra, vagy jobbra, esetleg középre, hanem rugalmas elemeket.

Kezdőponthoz rendezés - flex-start

Végponthoz rendezés - flex-end

Középre rendezés - center

Eltartás az elemek közé - space-between

Eltartás az elemek közé - space-around

Egyenlő eltartás - space-evenly

Elemek igazítása - align-items

...

Sorok, oszlopok igazítása - align-content

...

Rugalmas elemek tulajdonságai

...

Sorrend - order

...

Rugalmas nyúlás - flex-grow

...

Rugalmas összehúzódás - flex-shrink

A flex-shrink tulajdonság határozza meg, hogy a többi elemhez képest mekkora mértékben húzódjon össze az adott elem.

Önigazítás - align-self

Az align-self ugyan úgy működik, mint az align-items (elemek igazítása), csak ez egyetlen elemre vonatkozik.
1
.flex-start {
2
align-self: flex-start;
3
}
4
5
.flex-end {
6
align-self: flex-end;
7
}
8
9
.center {
10
align-self: center;
11
}
12
13
.stretch {
14
align-self: stretch;
15
}
16
17
.baseline {
18
align-self: baseline;
19
}
Copied!

Ábra

Last modified 2yr ago