Mi az a CSS?

Mi a CSS?

A CSS egy a webes szabványok közül. A webes szabványok közül a legfontosabb a HTML, a CSS és a JavaScript, ezek hármasa együtt alkotja a weboldalak technológiai alapját.
A CSS egy mozaikszó, jelentése Cascading Style Sheets - Egymásba ágyazható stíluslapok.
A CSS a webes alkalmazások megjelenését szabályozó stílusnyelv:
  • A stíluslapok definiálják, hogy hogyan jelenjenek meg vizuálisan a HTML elemek.
  • Segítenek, hogy a tartalom, és a megjelenés elkülönüljön egymástól.
  • Külső állományban is elhelyezhető, így több HTML állomány is használhatja ugyanazt a CSS-t.
  • Egy elemre több stílus is hatással lehet.

CSS rövid története

Korábban a HTML tartalmazta a megjelenésre vonatkozó utasításokat.
A fejlesztői igények növekedésével végül 1994-ben Håkon Wium Lie, és Bert Bos kidolgozta a CSS alapjait.
1996-ban adta ki hivatalos ajánlásként a W3C Consortium a CSS level 1 -et.
A CSS 2. kiadása 1998-ban lett hivatalos ajánlás, ez a kiadás radikálisan kibővítette az első kiadás lehetőségeit.
2005-ben a 3. kiadás szakított az eddig fejlesztési formával, nem egységes dokumentumként, hanem modulokra bontva folyik a fejlesztés, így lehetőség van építőelemenként fejleszteni a szabványt.
Export as PDF
Copy link